Infographic là gì ?

Infographic hay còn gọi là thiết kế đồ họa thông tin là dạng thức thể hiện các thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức bằng hình ảnh trực quan. Những thiết kế này cung cấp những thông tin phức tạp qua thiết kế dưới dạng ngắn gọn, rõ ràng bằng ký hiệu, biểu tượng, bản đồ, các bài viết kỹ thuật. Với thông tin dạng đồ họa, các nhà khoa học, nhà toán học, những người làm công tác thống kê có thể truyền đạt các ý tưởng, khái niệm một cách rõ ràng, hiệu quả và đầy đủ

01-thiet-ke-infographic

15 mẫu sao chép ý tưởng thiết kế poster

15 mẫu sao chép ý tưởng thiết kế poster
Đôi khi việc thiết kế bế tắc, chúng ta không thoát khỏi việc học hỏi và tìm ý tưởng của người khác. Nhưng làm nghề thiết kế sáng tạo, bạn phải thực sự vượt qua chính mình để đưa ra một sản phẩm hoàn hảo cho dù sự sao chép là không tránh khỏi
Dưới đây là bài tổng hợp của Christophe Courtois về các poster được thiết kế sao chép nhưng nó cũng là gợi ý cho những người làm thiết kế về các bố cục poster đẹp

01-thiet-ke-poster-phim-bo-cuc 
Anh hùng cô đơn nhìn từ phía sau